زمانی که دکمه Dingdong را فشار دهید حتی اگر کاربر در صفحه اصلی نیست با doorbell ویدئو فای کاربر بازدید کننده می توانید به صحبت.

Sharetronic اطلاعات فن آوری شرکت, با مسئولیت محدودتلفن: +86-755-33098502